kinderdagverblijf en dienst onthaalouders

Ons kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding en toezicht van Kind en Gezin.

 

Rekening houdend met de waardigheid en socio-culturele waarden van het gezin en met speciale aandacht voor de minderbedeelden in onze maatschappij, wil het kinderdagverblijf een partner zijn voor de ouders in het opvoedingsproces. We voorzien opvang voor kinderen van 0 jaar totdat ze naar de kleuterschool gaan.

 

We voorzien verzorging en begeleiden ouders in het opvoedingsproces van hun kinderen.

 

Om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en al hun talenten en vaardigheden tot een maximum te ontplooien, is Zonnestraal een veilige, kindvriendelijke omgeving.

 

Om aan al deze eisen te voldoen en hierop ook controle te kunnen uitoefenen, werken we volgens een opvoedkundig model. Dit stelt ons in staat de begeleiding en omgang met de kinderen zo te regelen dat we al de gevraagde eisen kunnen waarmaken.

 

Door een nauwe samenwerking met de ouders en een informatie stroom tussen het kinderdagverblijf en de ouders en vice-versa kunnen we onze begeilding afstemmen op de individuele noden van het kind.

 

Ons personeel, dat voldoet aan de diplomavereistenvan Kind en Gezin, staat klaar om de ouders informatie te verschaffen betreffende de ontwikkeling, gezondheid en actviteiten van hun kind.

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review